Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Giới thiệu mô hình hồi quy ngưỡng – PTR

Panel Threshold Regression

Các mô hình ngưỡng (threshold models) được sử dụng rộng rãi trong các phân tích tài chính, vĩ mô bởi sự đơn giản và rõ ràng trong hàm ý chính sách. Tuy nhiên, với những mô hình này việc ước lượng và suy diễn là khá phức tạp bởi sự tồn tại của các tham số nhiễu. Để khắc phục vấn đề này, Hansen (1999) đề xuất một mô hình ngưỡng với ước lượng tác động cố định. Các mô hình ngưỡng này được sử dụng phổ biến trong dữ liệu thời gian, tuy nhiên, việc sử dụng trong dữ liệu bảng vẫn còn rất hạn chế. Bài …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button