Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Giới thiệu phân tích tổng hợp

Các thành phần - Quy trình thực hiện meta analysis

Meta-analysis is the statistical combination of results from two or more separate studies. Deeks et al (2019, chapter 10) Phân tích tổng hợp là gì? Phân tích tổng hợp hay còn gọi là phân tích meta (meta analysis) được sử dụng để đưa ra một câu trả lời thống nhất cho câu hỏi nghiên cứu dựa trên việc tổng hợp và phân tích các kết quả nghiên cứu về cùng một chủ đề quan tâm. Hay nói một cách đơn giản, phân tích tổng hợp, meta-analysis là một sự kết hợp thống kê của các kết quả từ hai hay nhiều các nghiên cứu riêng rẽ. Bên cạnh …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button