Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Hướng dẫn thực hành phân tích Meta trên Stata 16

Bộ câu lệnh meta: meta set, meta esize, meta forestplot, meta regress...

Tổng quan lý thuyết để xây dựng khung phân tích hoặc mô hình thực nghiệm là bước quan trọng mà chắc hẳn ai thực hiện nghiên cứu không từng thực hiện. Tuy nhiên, một công cụ phân tích rất hữu ích từ việc review này mà ít ai trong chúng ta đã từng sử dụng, đó là, phân tích meta. Phân tích meta nói đơn giản là cách kết hợp thống kê của các kết quả từ những nghiên cứu mà chúng ta đã review. Phân tích meta đưa ra một câu trả lời thống nhất cho câu hỏi nghiên cứu cho chủ đề chúng ta quan tâm. …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button