Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Hướng dẫn phân tích meta

Bộ câu lệnh meta: meta set, meta esize, meta forestplot, meta regress...

Phương pháp phân tích meta Tổng quan lý thuyết để xây dựng khung phân tích hoặc mô hình thực nghiệm là bước quan trọng mà chắc hẳn ai thực hiện nghiên cứu không từng thực hiện. Tuy nhiên, một công cụ phân tích rất hữu ích từ việc lược khảo này mà ít ai trong chúng ta đã từng sử dụng, đó là, phân tích meta. Phân tích meta (meta analysis) nói đơn giản là cách kết hợp thống kê của các kết quả từ những nghiên cứu mà chúng ta đã lược khảo. Phân tích meta đưa ra một câu trả lời thống nhất cho câu hỏi …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button