Hiệp phương sai đồng thời trong dữ liệu bảng

Hiệp phương sai đồng thời (contemporaneous covariances) trong dữ liệu bảng được sử dụng rộng rãi trong phân tích dữ liệu bảng. Thông qua mối tương quan đồng thời giữa các biến số kinh tế vĩ mô chúng ta có thể kiểm tra các tính chất về mối quan hệ giữa các đối tượng bảng, tính toán các phương trình ước lượng Zellner SUR cho các đối tượng bảng, kiểm tra và khắc phục vấn đề phụ thuộc chéo giữa các đối tượng bảng.

Trong trường hợp dữ liệu bảng chúng ta có thể tách một biến thành nhiều biến riêng rẽ đại diện cho từng đối tượng bảng hoặc ứng với từng thời điểm, từ đó có thể tiến hành kiểm tra mối quan hệ giữa các đối tượng bảng hoặc các mốc thời điểm trong dữ liệu bảng với nhau.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button