Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Hiệp phương sai đồng thời trong dữ liệu bảng

Hiệp phương sai đồng thời (contemporaneous covariances) trong dữ liệu bảng được sử dụng rộng rãi trong phân tích dữ liệu bảng. Thông qua mối tương quan đồng thời giữa các biến số kinh tế vĩ mô chúng ta có thể kiểm tra các tính chất về mối quan hệ giữa các đối tượng bảng, tính toán các phương trình ước lượng Zellner SUR cho các đối tượng bảng, kiểm tra và khắc phục vấn đề phụ thuộc chéo giữa các đối tượng bảng. Trong trường hợp dữ liệu bảng chúng ta có thể tách một biến thành nhiều biến riêng rẽ đại diện cho từng đối tượng bảng hoặc ứng …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button