Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phương pháp phân tích CATPCA – SPSS

I. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CATPCA Phân tích CATPCA hay còn gọi là phân tích thành phần chính dạng danh mục CATPCA (Categorical principal components analysis) là được sử dụng tinh giản dữ liệu khi dữ liệu các biến có dạng phân loại, với mục tiêu là xác định các thành phần chính của một tập biến có khả năng giải thích (đại diện) tốt nhất cho dữ liệu. CATPCA có cách tiếp cận tương tự như PCA truyền thống. Cả 2 phương pháp này đều nhằm mục đích: Giúp giảm số chiều của dữ liệu, Xây dựng một không gian mới ít chiều hơn, nhưng …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button