Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Hồi quy Cluster – STATA

Trong thực tế hiếm khi một dữ liệu thỏa mãn tất cả các giả định của hồi quy OLS. Chúng ta biết rằng vi phạm các giả định có thể dẫn đến ước lượng của các hệ số bị thiên chệch và đặc biệt là sự thiên chệch trong ước lượng của sai số chuẩn. Bài viết này sẽ trình bày một vấn đề khác liên quan đến tính độc lập của các phần dư trong hồi quy OLS. Như đã đề cập đến phần chẩn đoán hồi quy, hồi quy OLS giả định rằng các phần dư phải độc lập lẫn nhau. Trong nhiều trường hợp, do …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button