KTL nâng cao

Hồi quy đa biểu thức – STATA

Nếu tập dữ liệu bao gồm nhiều biến, chúng ta muốn ước lượng nhiều hơn một biểu thức hồi quy. Chẳng hạn, chúng ta muốn dự đoán y1 theo x1, cũng như muốn dự đoán y2 theo x2. Mặc dù 2 biểu thức này không có biến chung nhưng 2 biểu thức trên không phải độc lập lẫn nhau, bởi vì dữ liệu hồi quy cho 2 biểu thức trên là cùng một tập dữ liệu. Mô hình hồi quy đa biểu thức là một công cụ mạnh được mở rộng để phân tích dữ liệu. Đây là một ví dụ của trường hợp hệ thống biểu thức …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button