Phân tích hồi quy đa biến bội – SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY ĐA BIẾN BỘI

Phương pháp hồi quy đa biến là một phương pháp ước lượng một mô hình hồi quy đơn lẻ với một hay nhiều biến độc lập. Khi mô hình hồi quy gồm nhiều biến phụ thuộc thì phương pháp thực hiện ước lượng mô hình này gọi là phương pháp phân tích hồi đa biến bội (Multivariate Multiple regression).

Ví dụ: một nhà tâm lý học muốn biết mối quan hệ giữa nhóm yếu tố tâm lý (control, concept, motivation) và thành tích học tập được đại diện bởi điểm số 4 môn đọc (read), viết (write), toán (math), khoa học (science) cùng với biến giới tính (female). Nhà tâm lý học tiến hành thu thập số liệu về các nhóm biến nêu trên và sử dụng phân tích hồi quy đa biến bội để xem xét sự tác động của nhóm biến giải thích lên nhóm biến tâm lý này.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button