KTL nâng cao

Phân tích hồi quy đa biến bội – SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY ĐA BIẾN BỘI Phương pháp hồi quy đa biến là một phương pháp ước lượng một mô hình hồi quy đơn lẻ với một hay nhiều biến độc lập. Khi mô hình hồi quy gồm nhiều biến phụ thuộc thì phương pháp thực hiện ước lượng mô hình này gọi là phương pháp phân tích hồi đa biến bội (Multivariate Multiple regression). Ví dụ: một nhà tâm lý học muốn biết mối quan hệ giữa nhóm yếu tố tâm lý (control, concept, motivation) và thành tích học tập được đại diện bởi điểm số 4 môn đọc (read), viết (write), toán (math), …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button