KTL nâng cao

Phân tích tương quan chính tắc – SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN CHÍNH TẮC Phân tích tương quan chính tắc (Canonical correlation analysis) được sử dụng để xác định và đo lường mối quan hệ giữa hai tập biến. Tương quan chính tắc gần giống với hồi quy đa biến bội trong trường hợp xác định mối quan hệ nhưng không xác định đâu là tập biến kết quả hoặc giải thích. Tương quan chính tắc sẽ xác định một tập hiệp biến chính tắc (canonical variates) là kết hợp tuyến tính giải thích tốt nhất giải thích mối quan hệ giữa 2 tập biến. Ví dụ: một nhà tâm lý học …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button