Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phân biệt PCA vs EFA

Phân tích thành phần chính (PCA) và phân tích nhân tố khám phá (EFA) là 2 phương pháp được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu thị trường. Cả hai phương pháp PCA vs EFA đều có cách thực hiện tương đối giống nhau. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có mục tiêu riêng và sự phân biệt giữa 2 phương pháp PCA vs EFA vẫn còn rất nhiều điểm mơ hồ. Bài viết này thể hiện một số quan điểm của tác giả nhằm phân biệt PCA vs EFA. Đầu tiên là sự giống nhau giữa PCA vs EFA. SỰ GIỐNG NHAU GIỮA PCA vs EFA Cả …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button