Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Hồi quy Logit hỗn hợp với dữ liệu bảng

Panel data mixed logit models with cmxtmixlogit - Stata 16

Mô hình hồi quy logit hỗn hợp
ô hình hồi quy logit hỗn hợp, MLM (Mixed logit models) là mô hình cho các biến kết quả lựa chọn. Giống như các mô hình lựa chọn khác, mô hình hồi quy logit hỗn hợp sẽ mô hình hóa xác suất của việc lựa chọn các phương án thay thế dựa trên một nhóm các hiệp biến. Tuy nhiên, chúng đặc biệt ở chỗ sử dụng các hệ số ngẫu nhiên để mô hình hóa mối tương quan của các lựa chọn giữa các phương án thay thế. Các phương án thay thế ở đây có thể là lựa chọn phương thức vận chuyển, lựa chọn nhà cung cấp bảo hiểm xe hơi hoặc lựa chọn kỳ nghỉ.

Đôi khi các cá nhân đưa ra quyết định tương tự lặp đi lặp lại:

  • Bạn chọn đi xe đạp hoặc đi ô tô để làm việc mỗi ngày.
  • Bạn chọn nhà cung cấp bảo hiểm xe hơi của bạn mỗi năm.
  • Bạn chọn đi nghỉ ở bãi biển, núi hoặc thành phố mỗi mùa hè.

Khi dữ liệu bao gồm các phương án lựa chọn lặp đi lặp lại, chúng ta có một dữ liệu bảng. Và trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng lệnh cmxtmixlogit mới của Stata 16 để ước lượng với các mô hình hồi quy logit hỗn hợp.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button