KTL nâng cao

Ước lượng mô hình DSGE phi tuyến

Câu lệnh dsgenl trên Stata 16

Các mô hình cân bằng động ngẫu nhiên tổng quát, hay gọi tắt là mô hình DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) được sử dụng trong kinh tế vĩ mô để mô tả cấu trúc của nền kinh tế. Những mô hình này bao gồm các hệ phương trình có nguồn gốc từ lý thuyết kinh tế. Trong các mô hình DSGE, kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị của các biến hiện tại. Điểm khác biệt giữa mô hình DSGE với các mô hình chuỗi thời gian khác là mối liên hệ chặt chẽ với lý thuyết và sự xuất hiện thành …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button