Hồi quy logit lặp – Stata

Hồi quy logit lặp (repeated measures logistic regression) được sử dụng để giải thích tác động của những biến độc lập lên biến phụ thuộc trong trường hợp các quan sát là kết quả của các phép đo lặp của các đối tượng. Trong Stata, hồi quy logit lặp có thể được thực hiện bằng lệnh xtgee. Bài viết sau sẽ hướng dẫn phân tích hồi quy logit lặp trên Stata.

Lệnh xtgee là viết tắt của:

  • x: các quan sát chéo
  • t: các quan sát thời gian
  • gee: generalized estimating equations là ước lượng tổng quát các biểu thức

Mô hình ước lượng tổng quát các biểu thức (GEE) có ưu điểm là nó xét nhiều hơn đến cấu trúc tương quan của dữ liệu. Do vậy, nó làm cho mô hình được ước lượng trở nên phù hợp hơn và có sức mạnh giải thích tốt hơn.

Cấu trúc của lệnh xtgee được thể hiện như sau:

xtgee depvar predvars,

family(dạng phân phối của biến phụ thuộc)
link(hàm liên kết tuyến tính biến phụ thuộc - độc lập)
corr(cấu trúc tương quan)
i(biến quan sát)
t(biến thời gian)
robus

Để thực hiện ước lượng mô hình GEE bằng lệnh xtgee, chúng ta phải xác định rõ 5 yếu tố:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button