Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phương pháp dự báo

Có 2 phương pháp dự báo được sử dụng chủ yếu là phương pháp dự báo định tính (qualitative research methods) và phương pháp dự báo định lượng (quantitative research methods). Mỗi phương pháp đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng. Tùy theo mục đích dự báo (điểm/khoảng) hoặc khoảng cách dự báo (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) mà chúng ta lựa chọn phương pháp phù hợp hoặc có thể kết hợp 2 phương pháp để nâng cao hiệu quả dự báo. Bài viết này sẽ giới thiệu và phân tích ưu và nhược điểm của 2 phương pháp. 1. Phương pháp dự báo định …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button