Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Phân tích hồi quy

Hồi quy tuyến tính đa biến – SPSS

I. GIỚI THIỆU HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

Hồi quy tuyến tính đa biến là dạng mở rộng của hồi quy tuyến tính giản đơn cho 2 hay nhiều biến độc lập. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn dự báo một biến kết quả (biến phụ thuộc) theo giá trị của 2 hay nhiều biến giải thích (còn gọi là biến độc lập). Chẳng hạn, chúng ta muốn dự báo thu nhập của người lao động theo số năm đi học, số năm kinh nghiệm, tuổi, giới tính hoặc khu vực sinh sống của người lao động.

Xem thêm:

Các biến trong mô hình hồi quy tuyến tính đa biến phải thỏa mãn tính chất BLUE (ước lượng tuyến tính không thiên chệch tốt nhất). Tham khảo bài các khuyết tật của mô hình hồi quy để hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của các giả định đến kết quả mô hình.

Tính chất BLUE này được thể hiện cụ thể qua các giả định quan trọng của mô hình được trình bày bên dưới.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Trang sau

Bài liên quan

Back to top button