Course

Hồi quy tuyến tính và phi tuyến tính

Minh họa thực hành và phân tích kết quả với Stata

Khóa học Hồi quy tuyến tính và hồi quy phi tuyến được xây dựng với mục tiêu giúp người học nắm vững các phương pháp hồi quy tuyến tính và hồi quy phi tuyến thông qua các mô hình hồi quy OLS, Logit/Probit. Nội dung khóa học được xây dựng chi tiết từ việc hệ thống các lý thuyết, trình bày các giả định của phương pháp đến việc hướng dẫn thực hành ước lượng, phân tích và diễn giải kết quả thông qua các ví dụ cụ thể. Các thao tác thực hành hồi quy tuyến tính và hồi quy phi tuyến được minh họa trên phần …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button