Hướng nghiên cứu

Sử dụng mô hình trọng lực cấu trúc: chủ đề Xuất khẩu – FDI ở MNEs

Phân tích tác động của các rào cản kỹ thuật trong thương mại đến đầu tư trực tiếp nước ngoài

Giới thiệu Các thuế quan được áp đặt bởi một quốc gia làm tăng chi phí thương mại và giá nhập khẩu vào thị trường đó. Do đó, khi một quốc gia áp đặt thuế quan rất cao, người xuất khẩu đến quốc gia đó có thể hưởng lợi hơn bằng cách cung cấp trực tiếp trong quốc gia đó thông qua việc thành lập một nhà máy và thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài theo chiều ngang (HFDI). Quyết định này thường được gọi là mục đích nhảy thuế (tariff jumping) với mục tiêu tiếp cận thị trường. Các thuế quan được áp đặt bởi …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button