Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL cơ bảnKTL nâng cao

Hướng dẫn giải bài toán tối ưu trong quy hoạch tuyến tính

Lớp LinearProgam trên Stata 16

Giới thiệu LinearProgram() Tiếp theo bài Tính toán đại số ma trận trong Mata, Vietlod sẽ giới thiệu một ứng dụng hữu ích khác của Mata đó là giải bài toán tối ưu trong quy hoạch tuyến tính. Cụ thể, Stata 16 cung cấp một công cụ LinearProgram() cho phép xác định vectơ tham số tối ưu thỏa mãn các điều kiện tối thiểu hoặc tối đa hóa các hàm mục tiêu tuyến tính với một vài ràng buộc (minimizes or maximizes the linear objective function subject to some restrictions). Các ràng buộc này có thể là đẳng thức tuyến tính (linear equality constraints) hoặc bất đẳng thức …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button