Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL cơ bảnKTL nâng cao

Hướng dẫn giải bài toán tối ưu trong quy hoạch tuyến tính

Lớp LinearProgam trên Stata 16

Giới thiệu LinearProgram()
Tiếp theo bài Tính toán đại số ma trận trong Mata, Vietlod sẽ giới thiệu một ứng dụng hữu ích khác của Mata đó là giải bài toán tối ưu trong quy hoạch tuyến tính. Cụ thể, Stata 16 cung cấp một công cụ LinearProgram() cho phép xác định vectơ tham số tối ưu thỏa mãn các điều kiện tối thiểu hoặc tối đa hóa các hàm mục tiêu tuyến tính với một vài ràng buộc (minimizes or maximizes the linear objective function subject to some restrictions). Các ràng buộc này có thể là đẳng thức tuyến tính (linear equality constraints) hoặc bất đẳng thức tuyến tính (linear inequality constraints) với các cận dưới (lower bounds) hoặc các cận trên (upper bounds).

Thông thường, một quá trình tối ưu hóa tuyến tính với lớp LinearProgram() được thực hiện qua 4 bước sau:

  • Bước 1: Khởi tạo
  • Bước 2: Thiết lập bài toán tối ưu
  • Bước 3: Thực hiện tối ưu hóa
  • Bước 4: Trình bày kết quả

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5Trang sau

Bài liên quan

Back to top button