Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL cơ bảnKTL nâng cao

Tính toán đại số ma trận trong Mata

Stata 16

Từng bước làm quen với việc sử dụng Mata – một công cụ tính toán/lập trình hữu ích trên Stata để thực hiện các tính toán đại số và mô hình hồi quy tuyến tính dưới dạng ma trận trên Stata. Tài liệu tham khảo chính cho nội dung này được tổng hợp từ phần phụ lục B và C của Gujarati (2003) và tài liệu Mata của Stata.

Bài viết sẽ giới thiệu từng bước sử dụng Mata trong tính toán ma trận (cộng, trừ, nhân, nghịch đảo và cả đạo hàm ma trận), áp dụng ma trận vào hồi quy OLS để ước tính các hệ số hồi quy, ma trận phương sai - hiệp phương sai, phương sai và độ lệch chuẩn của các hệ số, các thống kê về phần dư TSS, RSS, ESS và các chỉ số độ phù hợp của mô hình (R2, R2 hiệu chỉnh). Mục đích chính của bài viết là nhằm giúp các bạn từng bước làm quen với Mata, các tính toán ma trận vốn rất phổ biến trong các mô hình toán học. Từ đây, các bạn có thể hiểu sâu hơn và đôi chút hứng thú với các mô hình toán thống kê.

Xem thêm: Giải bài toán tối ưu trong Quy hoạch tuyến tính trên Stata 16

Giới thiệu về Mata
Mata là ngôn ngữ lập trình ma trận có thể được sử dụng để thực hiện các tính toán đại số trên Stata. Mata bắt đầu xuất hiện ở phiên bản Stata 9 (2005). Mata sử dụng ít bộ nhớ hơn các lệnh tương ứng trên Stata. Hơn nữa, Mata là công cụ hữu ích cho lập trình trên Stata. Người dùng phải nhập lệnh mata để bắt đầu và nhập end để bắt đầu và kết thúc phiên làm việc Mata. Để xóa bộ nhớ của Mata sử dụng lệnh clear mata. Dấu nhắc câu lệnh trong Mata là dấu hai chấm “:” thay vì dấu chấm “.” như Stata.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7 8Trang sau

Bài liên quan

Back to top button