Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL cơ bảnKTL nâng cao

Tính toán đại số ma trận trong Mata

Stata 16

Từng bước làm quen với việc sử dụng Mata – một công cụ tính toán/lập trình hữu ích trên Stata để thực hiện các tính toán đại số và mô hình hồi quy tuyến tính dưới dạng ma trận trên Stata. Tài liệu tham khảo chính cho nội dung này được tổng hợp từ phần phụ lục B và C của Gujarati (2003) và tài liệu Mata của Stata. Bài viết sẽ giới thiệu từng bước sử dụng Mata trong tính toán ma trận (cộng, trừ, nhân, nghịch đảo và cả đạo hàm ma trận), áp dụng ma trận vào hồi quy OLS để ước tính các hệ …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button