Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL cơ bảnKTL nâng cao

Hướng dẫn tính tích phân trên Stata 16

Sử dụng lớp Quadrature()

Bên cạnh lớp LinearProgram() để giải bài toán tối ưu trong quy hoạch tuyến tính hay bài toán ma trận cơ bản, công cụ Mata ở Stata còn có nhiều lớp đối tượng hữu ích khác. Một trong những lớp được sử dụng phổ biến là lớp Quadrature() được sử dụng để tính tích phân của hàm. Tối thiểu, bạn phải thiết lập cho Mata biết hàm cần lấy tích phân cũng như các cận của nó. Bạn cũng có thể thiết lập kỹ thuật lấy tích phân, số lần lặp tối đa được phép, tiêu chí hội tụ, các đối số được truyền… Tính tích phân với …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button