Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng caoXử lý dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng lệnh estout

Tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy theo chuẩn công bố tạp chí

Giới thiệu lệnh estout Câu lệnh estout tạo một bảng hồi quy từ hai hay nhiều mô hình đã được ước lượng hay đã được lưu trước đó. Cú pháp đầy đủ của lệnh estout là khá phức tạp. Bạn có thể tìm hiểu kỹ ở phần help estout. Nội dung phần trình bày bên dưới là giới thiệu cú pháp cơ bản của estout và cách sử dụng lệnh estout qua một số ví dụ cụ thể. Cú pháp lệnh estout estout [ namelist ] [ using filename ] [ , cells(array) stats(scalarlist) style(style) options ] Trong đó: namelist là danh sách tên của các kết quả …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button