KTL nâng caoXử lý dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh eststo

Kết hợp với các lệnh estpost, esttab và estout để lập các bảng tổng hợp kết quả

Câu lệnh eststo lưu các kết quả ước lượng hiện tại cho việc lập bảng sau này. Nó là một sự thay thế cho câu lệnh estimates store của Stata. Cú pháp cơ bản của câu lệnh eststo là:
eststo [name] [, options ] [ : estimation_command ]
Câu lệnh eststo có nhiều điểm tương đồng với câu lệnh estimates store của Stata.
. sysuse auto . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Trang sau
Source
Making Regression Tables in Stata

Bài liên quan

Back to top button