Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng caoXử lý dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng lệnh esttab

Định dạng bảng tổng hợp kết quả hồi quy với eststo, estpost, esttab và estout

Giới thiệu lệnh esttab Lệnh esttab được sử dụng để định dạng và xuất kết quả bảng tổng hợp các mô hình hồi quy ra Excel và Word theo chuẩn công bố quốc tế. Lệnh esttab là một dạng thể hiện khác của estout. Cú pháp của nó đơn giản hơn nhiều so với lệnh estout và theo mặc định, nó tạo ra các bảng kiểu ấn phẩm hiển thị đẹp trong cửa sổ kết quả của Stata. Cú pháp cơ bản của lệnh esttab như sau: esttab [ namelist ] [ using filename ] [ , options estout_options ] Sử dụng lệnh esttab Để bảng hóa bằng lệnh …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Source
Making Regression Tables in Stata
Back to top button