Xử lý dữ liệu

Hướng dẫn tải dữ liệu IMF

Bên dưới là phần minh họa chi tiết cách tải 11 chỉ số kinh tế quan trọng của Việt Nam GDP, chi tiêu hộ gia đình, chi tiêu chính phủ, xuất khẩu, nhập khẩu theo giá danh nghĩa và giá thực; chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỉ giá (cuối kì, bình quân trong kì), lãi suất (cho vay, tiền gửi) của Việt Nam trong thời gian từ 2000 đến 2014 (theo năm hoặc quý hoặc nữa năm) từ IMF.

Xem thêm: Hướng dẫn tải dữ liệu World Bank

1. Giới thiệu về dữ liệu IMF

IMF công bố rất nhiều các dữ liệu về tình hình cho vay của IMF (IMF lending), tỷ giá (exchange rate), và các chỉ số kinh tế, tài chính khác. Xem thêm hướng dẫn sử dụng, tài liệu khác về cách thống kê của IMF.

Bên cạnh đó, nguồn dữ liệu chính của IMF còn bao gồm các thống kê về tài chính quốc tế (IFS), cán cân thanh toán (BOP), chiều hướng thương mại (DOT), và tài chính chính phủ (GFS). Các số liệu này có sẵn trong các ấn phẩm, các đĩa CD, hoặc cơ sở dữ liệu trực tuyến.

  • International Financial Statistics (IFS): thống kê tất cả các khía cạnh tài chính quốc tế và trong nước. Dữ liệu IFS bao gồm cán cân thanh toán, thanh khoản quốc tế, lượng tiền và ngân hàng, các dữ liệu về tỷ giá, lãi suất, giá cả, chỉ số sản xuất, giao dịch quốc tế (international transactions), tài khoản quốc gia (national accounts), và dân số.
  • Balance of Payments Statistics (BOP): thống kê hơn 100.000 dữ liệu thời gian theo quý và hàng năm. Các dữ liệu bao gồm thông tin chi tiết các mục trong tài khoản quốc gia. BOP cung cấp dữ liệu giao dịch kinh tế quốc tế; tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ, yếu tố thu nhập, và phần chuyển giao (nhận được) hiện tại của mỗi nền kinh tế đối với phần còn lại của thế giới; chuyển nhượng vốn và các thay đổi trong chính sách tài chính đối ngoại của mỗi nền kinh tế và nợ công…
  • Direction of Trade Statistics (DOT): tổng hợp các số liệu về hội nhập và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Nó bao gồm các số liệu thống kê về giá trị xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu giữa mỗi quốc gia và tất cả các đối tác thương mại của mình.
  • Government Finance Statistics (GFS): cung cấp dữ liệu về tình hình ngân sách, các hoạt động ngoài ngân sách, an sinh xã hội, và các hoạt động tài chính của ngân hàng trung ương. CD-ROm dữ liệu bao gồm tình hình hoạt động tài chính của chính phủ đối với 145 quốc gia thành viên IMF và được phát hành hàng quý.

Đây sẽ là một nguồn dữ liệu cực kì hữu ích và rất có giá trị trong các nghiên cứu, phân tích chính sách. Các dữ liệu này có thể đặt mua từ http://www.imfbookstore.org/statistical.asp và liên tục được cập nhật. Tuy nhiên, tại Việt Nam với sự hỗ trợ từ IMF, chúng ta có thể tiếp cận dữ liệu của 330 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ với 13319 các chỉ số từ 15 nguồn dữ liệu trong khoảng thời gian từ 1900 đến nay (được thu thập theo tháng, quý, nửa năm và hàng năm) tại http://elibrary-data.imf.org/DataExplorer.aspx

2. Minh họa tải dữ liệu IMF

Bài viết này tôi sẽ minh họa thực hiện tải dữ liệu của 11 chỉ số về chi tiêu (GDP, chi tiêu hộ gia đình, chi tiêu chính phủ, xuất khẩu, nhập khẩu) theo giá danh nghĩa và giá thực; chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỉ giá (cuối kì, bình quân trong kì), lãi suất (cho vay, tiền gửi) của Việt Nam trong thời gian từ 2000 đến 2014 (theo năm hoặc quý hoặc nữa năm) từ IMF. Đây là 11 chỉ số kinh tế quan trọng ở cả vi mô lẫn vĩ mô. Tôi sẽ lần lượt minh họa cách tải 11 chỉ số này theo năm, nửa năm và quý từ IMF thông qua 6 bước như sau:

1 2 3 4 5Trang sau
Back to top button