Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Xử lý dữ liệu

Hướng dẫn tải dữ liệu World Bank

Bên cạnh nguồn dữ liệu IMF, World Bank cũng tổng hợp rất nhiều bộ dữ liệu quan trọng về các chỉ tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế cùng với các dữ liệu về tài chính quốc tế, thương mại toàn cầu, giáo dục… Bài viết sau sẽ minh họa cách tải 1 trong 26 bộ dữ liệu quan trọng của World bank.

Bài viết sẽ hướng dẫn cách tải tất cả các chỉ số về phát triển kinh tế của 7 nước ASEAN (Campuchia, Indonesia, Lào, Phillipine, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam) từ năm 1995 đến 2014. Kết quả được tổng hợp và tải về dưới dạng Excel.

Xem thêm: 26 bộ dữ liệu quan trọng của World Bank

Bước 1: Truy cập vào trang tổng hợp dữ liệu của World Bank tại http://databank.worldbank.org/data/databases.aspx

Trang chủ tổng hợp dữ liệu của WB

Trang này sẽ tổng hợp tất cả các bộ dữ liệu sẳn có được tổng hợp tại World Bank. Chúng ta dịch chuyển qua các trang để lựa chọn bộ dữ liệu chứa các chỉ tiêu cần tải. Ở đây, chúng ta chọn bộ World Development Indicators.

Bước 2: Chọn quốc gia cần thu thập dữ liệu – Country

Chọn quốc gia có dữ liệu cần thu thập

Bấm vào nút Country, một cửa sổ mở rộng bao gồm tất cả các quốc gia mà World bank có thu thập dữ liệu. Chúng ta có thể bấm icon X để bỏ chọn 20 quốc gia mặc định của WB, từ đó lựa chọn các quốc gia có dữ liệu cần thu thập. Ở đây, tôi chọn 7 quốc gia Đông Nam Á là Campuchia, Indonesi, Lào, Phillipine, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Sau khi chọn xong, bấm nút APPLY CHANGES để chuyển qua bước 3.

Bước 3: Chọn các chỉ tiêu quan tâm – Series

Chọn các chỉ tiêu cần tải

Bấm vào nút Series để lựa chọn các chỉ tiêu bạn quan tâm. Có rất nhiều chỉ tiêu (hơn 1340 chỉ tiêu) được tổng hợp trong bộ dữ liệu WDI. Ở đây, tôi thực hiện chọn tất cả các chỉ tiêu này. Bạn cũng có thể thực hiện chọn từng chỉ tiêu mong muốn, tuy nhiên, mất khá nhiều thời gian để lựa chọn từng chỉ tiêu nhất là khi bạn chưa rõ những chỉ tiêu đó nằm ở mục nào, tính toán ra sao. Do vậy, bạn có thể chọn tất cả để tải về (dưới dạng Excel) rồi sau đó tìm hiểu và Filter các chỉ tiêu quan tâm. Bấm APPLY CHANGES để chuyển qua bước 4.

1 2Next page
Back to top button