KTL cơ bảnKTL nâng cao

Minh họa sử dụng biểu thức chính quy trên Stata

Bài viết sẽ minh họa cách sử dụng biểu thức chính quy trên Stata để trích xuất các thông tin giao dịch như hình thức thanh toán, ngày mua, tên và địa chỉ cửa hàng… từ các sao kê giao dịch của các cửa hàng.

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Source
SDAS
Back to top button