Minh họa hồi quy mở rộng với dữ liệu bảng trên Stata 16

Sử dụng lệnh xteregress, xteintreg, xteprobit và xteoprobit

Chúng ta đã biết qua hoặc từng sử dụng hồi quy mở rộng trên dữ liệu chéo với nhóm câu lệnh eregress, eintreg, eprobit hay eoprobit  (Stata 15) để giải quyết vấn đề biến nội sinh, thiên chệch do chọn mẫu hoặc tham gia đánh giá. Với Stata 16, chúng ta cũng có nhóm lệnh tương tự là xteregress, xteintreg, xteprobitxteoprobit cho dữ liệu bảng. Sự khác biệt chính của dữ liệu bảng so với dữ liệu chéo ở chổ tồn tại các hiệu ứng đặc trưng, hiệu ứng ngẫu nhiên mà những hiệu ứng này ảnh đến đến tính hiệu quả và tin cậy của ước lượng. Bài viết bên dưới sẽ giới thiệu mô hình hồi quy mở rộng qua mô phương pháp hiệu ứng ngẫu nhiên, minh họa các ước lượng, kiểm tra và kiểm soát vấn đề nội sinh của các mô hình hồi quy mở rộng cho dữ liệu bảng.

Tổng quan mô hình hồi quy mở rộng
Trong dữ liệu bảng và các dữ liệu mảng đa chiều khác, các quan sát trong cùng một bảng hoặc nhóm là không độc lập. Trên Stata 16, chúng ta có thể sử dụng hồi quy mở rộng cho dữ liệu bảng với các câu lệnh như xteregress, xteintreg, xteprobitxteoprobit phù hợp với các mô hình có hiệu ứng ngẫu nhiên để giải thích cho mối tương quan trong bảng hoặc trong nhóm.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button