KTL nâng cao

Các tính năng mở rộng của xtdpdml

Qua bài minh họa thực hiện lệnh xtdpdml, bạn đã biết cách ước lượng một mô hình bảng động tuyến tính thông thường trên Stata thay thế câu lệnh sem truyền thống. Tuy nhiên, khả năng thực hiện của lệnh xtdpdml còn nhiều hơn thế. Cụ thể, bạn có thể sử dụng lệnh xtdpdml để cởi bỏ bớt một số ràng buộc trong các mô hình bảng động. Câu lệnh xtdpdml còn cho phép đưa vào mô hình các biến không thay đổi theo thời gian và ước lượng nó, sử dụng tối đa thông tin có được (FIML) trong trường hợp dữ liệu bị missing. Sử dụng …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button