Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Xác định cở mẫu nghiên cứu

Hướng dẫn thực hiện với lệnh power trên Stata

Xác định cở mẫu Xác định cở mẫu nghiên cứu hay số quan sát cần thiết luôn là một bước quan trọng cho bất kì một công trình nghiên cứu nào. Một cở mẫu phù hợp vừa đảm bảo tính đại diện cho tổng thể về vấn đề nghiên cứu, vừa tối thiểu hóa chi phí thực hiện. Việc xác định không đúng cở mẫu nghiên cứu có thể dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến chi phí, thời gian và quan trọng hơn là ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. Nghiêm trọng hơn nó có thể dẫn đến các suy diễn …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button