Home | KTL nâng cao | Hướng dẫn xác định cở mẫu nghiên cứu
Hướng dẫn xác định cở mẫu nghiên cứu
Hướng dẫn xác định cở mẫu hay số quan sát cần thiết cho một nghiên cứu

Hướng dẫn xác định cở mẫu nghiên cứu

Xác định cở mẫu nghiên cứu hay số quan sát cần thiết luôn là một bước quan trọng cho bất kì một công trình nghiên cứu nào. Một cở mẫu phù hợp vừa đảm bảo tính đại diện cho tổng thể về vấn đề nghiên cứu, vừa tối thiểu hóa chi phí thực hiện. Việc xác định không đúng cở mẫu nghi . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!