Hướng nghiên cứu

Làm việc từ xa WFH, WFA – Bạn có chọn?

Thời điểm năm 2009, khi làm việc từ xa vẫn còn là một khái niệm xa lạ thì đã có tới 40% trong tổng số 386 nghìn nhân viên IBM trên toàn cầu làm việc tại nhà. Nhờ đó, chỉ riêng tại Mỹ công ty tiết giảm hơn 100 triệu USD/năm nhờ giảm 6.5 triệu m2 văn phòng. Mặc dù vẫn còn những quan ngại về việc nhân viên làm việc từ xa sẽ làm việc ít hơn hoặc nhận nhiều việc khác nhau, hoặc vừa làm việc công ty vừa làm việc riêng, cũng như lo ngại giảm mức độ giao tiếp hợp tác giữa các đồng …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button