Home | Hướng nghiên cứu | Làm việc từ xa WFH, WFA – Bạn có chọn?
Hiệu quả làm việc từ xa WFH WFA
Đánh giá hiệu quả làm việc từ xa, cụ thể là làm việc tại nhà (WFH) và làm việc tại bất kì đâu (WFA)

Làm việc từ xa WFH, WFA – Bạn có chọn?

Thời điểm năm 2009, khi làm việc từ xa vẫn còn là một khái niệm xa lạ thì đã có tới 40% trong tổng số 386 nghìn nhân viên IBM trên toàn cầu làm việc tại nhà. Nhờ đó, chỉ riêng tại Mỹ công ty tiết giảm hơn 100 triệu USD/năm nhờ giảm 6.5 triệu m2 văn phòng. Mặc dù vẫn còn những quan ngại về việc nhân viên làm việc từ xa sẽ làm việc ít hơn hoặc nhận nhiều việc khác nhau, hoặc vừa làm việc công ty vừa làm việc riêng, cũng như lo ngại giảm mức độ giao tiếp hợp tác giữa các đồng nghiệp. Tuy nhiên, lợi ích về năng suất của làm việc từ xa tại nhà (WFH – Working From Home) và làm việc tại bất kì đâu (WFA – Working From Anywhere) đã được chứng minh.

Nghiên cứu Havard Bussiness Review (2012)

Các nhà nghiên cứu HBR (Havard Bussiness Review) năm 2012 đã nghiên cứu tác động của một chương trình WFA đối với các chuyên gia thẩm định bằng sáng chế tại Văn phòng sáng chế và Nhãn hiệu thương mại Mỹ (USPTO) lên năng suất lao động của các chuyên gia khi chuyển từ WFH sang WFA. Kết quả cho thấy năng suất làm việc của các chuyên gia đã tăng 4.4%, tương ứng góp thêm 1.3 tỷ USD hàng năm vào nền kinh tế Mỹ. Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện những chuyên gia đã di chuyển nơi ở sang những nơi có chi phí sinh hoạt thấp hơn đáng kể, giúp mức lương thực của nhóm chuyên gia tăng thêm trong khi chi phí của tổ chức không đổi.

Kết quả còn cho thấy năng suất lao động của các chuyên gia WFA còn tăng cao hơn nếu họ làm việc cách các chuyên gia WFA khác cùng bộ phận trong vòng 25 dặm (các chuyên gia khác bộ phận thì sự thêm thêm về năng suất lao động là không đáng kể). Lí luận cho việc này, nhóm nghiên cứu cho rằng các chuyên gia WFA gần gũi về mặt địa lí và làm công việc có tính chất tương tự thì có thể học hỏi lẫn nhau, tương tự các đồng nghiệp học hỏi lẫn nhau qua việc tương tác trực tiếp tại văn phòng. Đối với các công việc có tính chất độc lập (ít hợp tác với đồng nghiệp) thì mức tăng năng suất khi chuyển từ WFH sang WFA càng cao.