Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Kiến thức Đầu tư

Bài 6: Giới thiệu và minh họa sử dụng Fibonacci Expansion

Một dạng mở rộng của Fibo Projection

Fibonacci Projections và Fibonacci Expansions là một dạng Fibonacci mở rộng, phát triển xu hướng cũ. Sự khác nhau giữa Fibo Projections và Fibo Expansions ở chổ Fibo Projections yêu cầu thiết lập 3 điểm sóng (X, A và B) để tính toán mức độ mở rộng. Trong khi, Fibo Expansions chỉ cần thiết lập 2 điểm sóng và điểm mở rộng được tính từ điểm bắt đầu (tại A). Do vậy, Fibo Expansions thể hiện sự mở rộng xa hơn so với Fibonacci Projections cho cùng một tỉ lệ Fibonacci. Bài viết bên dưới sẽ tiếp tục giới thiệu và trình bày cách sử dụng một loại …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button