Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Kiểm định sự kiện – Event Study Test

Nghiên cứu sự kiện, thông thường, là bước đầu tiên trong trình tự phân tích xác định các yếu tố phản hồi của thị trường để phân biệt các loại sự kiện. Nghiên cứu sự kiện sẽ tính toán các lợi nhuận bất thường - AR, tiếp đó là các lợi nhuận bất thường lũy kế theo thời gian - CAR và lợi nhuận bất thường trung bình giữa các đối tượng với cùng 1 sự kiện - AAR ; và cuối cùng là lợi nhuận bất thường trung bình  tích lũy - CAAR (đôi khi còn gọi là các nghiên cứu mẫu - cross-sectional studies). Những kết quả nghiên cứu sự kiện này thông thường được sử dụng như là các biến độc lập trong phân tích hồi quy.

Bên cạnh loại phân tích hồi quy này, các nghiên cứu sự kiện truyền thống cũng được tiến hành để nhận dạng các sự kiện riêng rẽ hoặc tập hợp các sự kiện đến dòng lợi nhuận của công ty có khác 0 theo ý nghĩa thống kê không. Điều này được thực hiện bằng cách kiểm định các giả thuyết liên quan đến AR, CAR, AAR, CAAR.

Giả thuyết H0 cho rằng không tồn tại lợi nhuận bất thường trong cửa sổ sự kiện; Ngược lại, giả thuyết H1 cho rằng tồn tại các lợi nhuận bất thường trong cửa sổ sự kiện. Hai giả thuyết về sự tồn tại của lợi nhuận bất thường AR được phát biểu như sau:

(begin{equation}H_0: μ = 0 end{equation})
(begin{equation}H_1: μ neq 0 end{equation})

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button