Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Kiểm định sự kiện – Event Study Test

Nghiên cứu sự kiện, thông thường, là bước đầu tiên trong trình tự phân tích xác định các yếu tố phản hồi của thị trường để phân biệt các loại sự kiện. Nghiên cứu sự kiện sẽ tính toán các lợi nhuận bất thường – AR, tiếp đó là các lợi nhuận bất thường lũy kế theo thời gian – CAR và lợi nhuận bất thường trung bình giữa các đối tượng với cùng 1 sự kiện – AAR ; và cuối cùng là lợi nhuận bất thường trung bình  tích lũy – CAAR (đôi khi còn gọi là các nghiên cứu mẫu – cross-sectional studies). Những kết quả nghiên …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button