Lý thuyết IRT – Lý thuyết đáp ứng câu hỏi

Mô hình IRT một, hai và ba tham số

Lý thuyết IRT được sử dụng làm cơ sở cho việc chuẩn hóa từng câu hỏi và nâng cao chất lượng của một bài đánh giá. Bên cạnh đó, lý thuyết IRT còn xây dựng các cách đo lường các đặc điểm không quan sát được nhằm khám phá mối quan hệ giữa các đặc điểm tiềm ẩn không quan sát được. Các mô hình IRT một tham số, hai tham số và ba tham số hình thành tương ứng từ các tham số độ khó, độ phận biệt và độ đoán mò tồn tại trong mô hình. Các mô hình IRT này có thể được ước lượng dễ dàng trên Stata qua lệnh irt, tuy nhiên, với Stata 16, bây giờ chúng ta có thể thực hiện so sánh giữa các nhóm. Bài viết bên dưới sẽ giới thiệu sơ lược về ứng dụng lý thuyết IRT trong đánh giá giáo dục, nghiên cứu Marketing và tổng quan về cách sử dụng lệnh irt để ước lượng các mô hình IRT đa nhóm trên Stata 16.

Lý thuyết IRT - đánh giá giáo dục
Lý thuyết IRT, tạm dịch là lý thuyết phản hồi câu hỏi là một mô hình toán học để mô tả cách thí sinh phản hồi như thế nào với các câu hỏi trong bài trắc nghiệm (Embretson & Reise, 2000).

Lý thuyết IRT xây dựng mô hình tính toán để xử lý dữ liệu dựa trên việc nghiên cứu các cặp tương tác giữa “Đối tượng” và “Câu hỏi” khi triển khai một bài trắc nghiệm. Mỗi đối tượng đứng trước một câu hỏi sẽ trả lời như thế nào, điều đó phụ thuộc vào năng lực ((theta )) của người trả lời và một số đặc trưng của câu hỏi.

Một câu hỏi được xây dựng dựa trên 3 tham số đặc trưng là “độ khó” (b), “độ phân biệt” (a) và “độ đoán mò” (c). Ba tham số này là cơ sở cho việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng của từng câu hỏi trắc nghiệm nói riêng và bảng hỏi chung.

Độ khó là tham số quan trọng nhất trong một câu hỏi đánh giá. Tham số b thể hiện độ khó của câu hỏi sẽ được sử dụng để đối sánh năng lực (theta ) của thí sinh. Tham số a được sử dụng để thể hiện đặc trưng phân biệt của câu hỏi và tham số c để chỉ tỉ lệ đoán mò của thí sinh khi gặp câu hỏi. Từ ba tham số độ khó, độ phân biệt và mức độ đoán mò, người ta lượng hóa lý thuyết IRT được chia làm 3 dạng mô hình như sau:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button