Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Tính toán tác động biên cho mô hình hồi quy mở rộng

Sử dụng câu lệnh margins sau kết quả ước lượng với xteregress

Chúng ta đã tìm hiểu và biết cách sử dụng mô hình hồi quy mở rộng trên dữ liệu bảng để xử lý các vấn đề biến nội sinh, thiên chệch cho chọn mẫu cho các mô hình hồi quy tuyến tính (lệnh xteregress và xteintreg) và hồi quy probit (lệnh xteprobit, xteoprobit). Các bạn cũng đã biết cách kiểm tra xem liệu một biến có phải là biến nội sinh thông qua sự tương quan giữa hai phần dư ở mỗi phương trình. Bài viết bên dưới sẽ tiếp tục giải thích kết quả hồi quy mở rộng thông qua việc tính toán các tác động biên …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button