Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Tính toán tác động biên cho mô hình hồi quy mở rộng

Sử dụng câu lệnh margins sau kết quả ước lượng với xteregress

Chúng ta đã tìm hiểu và biết cách sử dụng mô hình hồi quy mở rộng trên dữ liệu bảng để xử lý các vấn đề biến nội sinh, thiên chệch cho chọn mẫu cho các mô hình hồi quy tuyến tính (lệnh xteregressxteintreg) và hồi quy probit (lệnh xteprobit, xteoprobit). Các bạn cũng đã biết cách kiểm tra xem liệu một biến có phải là biến nội sinh thông qua sự tương quan giữa hai phần dư ở mỗi phương trình. Bài viết bên dưới sẽ tiếp tục giải thích kết quả hồi quy mở rộng thông qua việc tính toán các tác động biên của các biến và biến đổi các biến dạng log thành giá trị tuyệt đối để việc giải thích được dễ dàng và dễ hiểu hơn.

húng tôi sẽ sử dụng bộ dữ liệu nlswork.dta, một mẫu con của dữ liệu NLSY, gồm những phụ nữ trẻ tuổi từ 14–26. Đây là một bộ dữ liệu bảng, mỗi cá nhân được khảo sát qua từng năm trong giai đoạn 1968 - 1988.

Giả sử, chúng tôi muốn nghiên cứu mối quan hệ giữa tiền lương (dạng logarit, ln_wage) và số năm làm việc (tenure) với các biến kiểm soát trong mô hình như:

  • ln_wage: Logarit của tiền lương
  • tenure: số năm làm việc
  • age: tuổi
  • age#c.age: tuổi bình phương
  • smsa: khu vực sinh sống
  • race: sắc tộc

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button