Hay cần họcKTL cơ bảnKTL nâng cao

Minh họa sử dụng biểu thức chính quy trên R

Bài viết minh họa cách sử dụng biểu thức chính quy qua 20 quy tắc cơ bản, cũng như thực hành qua các ví dụ thú vị về trích xuất số điện thoại, địa chỉ mail, lấy các URL, hay một danh bạ nào đó. Bạn có thể thực hành lại nhiều lần để nắm vững các quy tắc, cũng như sử dụng kết hợp các quy tắc. Việc khai thác các mẫu hình văn bản phức tạp khác cũng bắt đầu từ các mẫu hình cơ bản với các quy tắc cơ bản trên.

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button