KTL nâng cao

Minh họa thực hiện Event Study

Câu lệnh eventstudy - Stata

Sau khi thu thập dữ liệu về sự kiện của các công ty cần phân tích, bước tiếp theo là xử lí và định dạng lại dữ liệu chuẩn bị nhập vào các phần mềm phân tích. Phần lớn các phần mềm thống kê hiện nay đều có sẳn công cụ để thực hiện một nghiên cứu sự kiện. Trên Stata bạn có thể thực hiện một nghiên cứu sự kiện bằng một trong hai lệnh là eventstudy và eventstudy2 (sử dụng lệnh ssc install hoặc findit để cài 2 gói lệnh này). Câu lệnh eventstudy có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện đồng thời hỗ trợ giao …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button