Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Minh họa thực hiện Event Study

Câu lệnh eventstudy - Stata

Sau khi thu thập dữ liệu về sự kiện của các công ty cần phân tích, bước tiếp theo là xử lí và định dạng lại dữ liệu chuẩn bị nhập vào các phần mềm phân tích. Phần lớn các phần mềm thống kê hiện nay đều có sẳn công cụ để thực hiện một nghiên cứu sự kiện. Trên Stata bạn có thể thực hiện một nghiên cứu sự kiện bằng một trong hai lệnh là eventstudy và eventstudy2 (sử dụng lệnh ssc install hoặc findit để cài 2 gói lệnh này). Câu lệnh eventstudy có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện đồng thời hỗ trợ giao diện; tuy nhiên, lệnh này chỉ phù hợp để phân tích các trường hợp đơn giản như tính toán trên mô hình lợi nhuận thị trường, một cửa sổ sự kiện, cũng như không hỗ trợ các kiểm định kết quả. Ngược lại, eventstudy2 cho phép phân tích các trường hợp phức tạp hơn như hỗ trợ nhiều mô hình đo lường lợi nhuận, cho phép tính toán tối đa 10 cửa sổ sự kiện, tồn tại nhiều sự kiện trùng lắp trong mỗi công ty cũng như hỗ trợ rất nhiều các kiểm định kết quả. Bài viết này sẽ trình bày về cách sử dụng lệnh eventstudy để thực hiện nghiên cứu sự kiện thông qua cửa sổ giao diện, cũng như công cụ lệnh. Ghi chú: Cả 2 lệnh này đều dựa trên giả thiết về tính chất phân phối chuẩn của phần dư của mô hình đo lường lợi nhuận kì vọng, do vậy, trường hợp giả định phân phối chuẩn này bị vi phạm thì eventstudy và eventstudy2 sẽ không còn cho kết quả phù hợp. Xem thêm: kết hợp Event Study với ARCH/GARCH/EGARCH

Câu lệnh eventstudy được sử dụng để thực hiện một mô hình nghiên cứu sự kiện chuẩn. Câu lệnh sẽ tính toán lợi nhuận bất thường và lợi nhuận bất thường tích luỹ cho mỗi sự kiện. Để chạy lệnh này, bạn phải xác định các thông số trên các tập tin sự kiện (EventFile), tập tin giao dịch (TradeFile) và thiết lập các tùy chọn cửa sổ sự kiện (Method).

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button