Minh họa thực hiện Event Study trên Stata – 2

Trên Stata bạn có thể thực hiện một nghiên cứu sự kiện bằng một trong hai lệnh là eventstudy và eventstudy2 (sử dụng lệnh ssc install hoặc findit để cài 2 gói lệnh này). Câu lệnh eventstudy có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện đồng thời hỗ trợ giao diện; tuy nhiên, lệnh này chỉ phù hợp để phân tích các trường hợp đơn giản như tính toán trên mô hình lợi nhuận thị trường, một cửa sổ sự kiện, cũng như không hỗ trợ các kiểm định kết quả. Ngược lại, eventstudy2 cho phép phân tích các trường hợp phức tạp hơn như hỗ trợ nhiều mô hình đo lường lợi nhuận, cho phép tính toán tối đa 10 cửa sổ sự kiện, tồn tại nhiều sự kiện trùng lắp trong mỗi công ty cũng như hỗ trợ rất nhiều các kiểm định kết quả. Bài viết này sẽ trình bày về cách sử dụng lệnh eventstudy2 để thực hiện nghiên cứu sự kiện. Ghi chú: Cả 2 lệnh này đều dựa trên giả thiết về tính chất phân phối chuẩn của phần dư của mô hình đo lường lợi nhuận kì vọng, do vậy, trường hợp giả định phân phối chuẩn này bị vi phạm thì eventstudy và eventstudy2 sẽ không còn cho kết quả phù hợp. Xem thêm: kết hợp Event Study với ARCH/GARCH/EGARCH

1. Giới thiệu câu lệnh eventstudy2

eventstudy2 thực hiện các nghiên cứu sự kiện và cho phép người dùng sử dụng với các dạng mô hình khác nhau như mô hình thị trường, mô hình đa nhân tố, mô hình mua và nắm giữ (Buy and Hold). Chiều dài của cửa sổ ước lượng và cửa sổ sự kiện có thể được lựa chọn tự do. eventstudy2 hỗ trợ lên đến 10 cửa sổ, ngoài ra, sau khi tính toán các lợi nhuận bất thường eventstudy2 cũng hỗ trợ các kiểm định thống kê như:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Next page
Thẻ

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close