KTL nâng cao

Minh họa thực hiện Event Study 2

Câu lệnh eventstudy2 - Stata

Chọn câu lệnh nào để thực hiện Event Study trên Stata? Trên Stata có khá nhiều câu lệnh như evenstudy, eventstudy2 hoặc gần đây là estudy để thực hiện một nghiên cứu sự kiện. Vậy để thực hiện một Event Study thì nên sử dụng lệnh nào? Bằng cách lượt khảo các bài báo về nghiên cứu sự kiện đã công bố trong 10 năm qua trên 3 tạp chí kế toán, tài chính và quản lý hàng đầu và tổng hợp những lệnh nào được sử dụng để thực hiện các nghiên cứu này, Thomas Kaspereit (2020) cho rằng hiện tại chỉ có lệnh eventstudy2 cung cấp …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button