Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Không sử dụng mô hình VAR khi nào?

Một trong những vấn đề nghiêm trọng của các mô hình VAR là số tham số tự do cần ước lượng của mô hình VAR quá nhiều. Giả sử, một mô hình VAR bậc p cho n biến nội sinh thì số tham số tự do cần được ước lượng là n2p + n(n+1)/2, trong đó n2p tham số hệ số và n(n+1)/2 tham số phương sai. Vì vậy, việc ước lượng chỉ khả thi cho các mô hình nhỏ bởi có thể xảy ra vấn đề không đủ bậc tự do trong các trường hợp mẫu nhỏ.

1. Giới thiệu VAR
1.1 Sự ra đời của mô hình VAR

Thập niên 70 của thế kỉ 20 các mô hình kinh tế vĩ mô đã đứng trước áp lực từ nhiều phía: (i) tính ổn định của các mô hình trước sự sụp đổ của chế độ bản vị vàng (Bretton Wood) và các cú sốc dầu mỏ đã làm sai lệch mạnh các sai số dự báo của mô hình. (ii) các nhà kinh tế học bắt đầu nghi ngờ về tính hợp lý của lý thuyết Keynes và ủng hộ sử dụng các mô hình với các xử lý rõ ràng về vai trò của kỳ vọng hợp lý để giải thích sự tương tác giữa các biến vĩ mô; (iii) cuối cùng là sự ra đời của một phương pháp mới được đề xuất bởi Sims (1980, 1982). Sims đã nhấn mạnh vào các nhược điểm của phương pháp trước mà điển hình là phương pháp hệ phương trình đồng thời, SEM bởi:

  • Đặc điểm của SEM chủ yếu phụ thuộc vào sự cân bằng từng phần của mô hình tổng thể mà không có bất kì sự cân bằng liên quan nào đến vấn đề tương quan.
  • Cấu trúc động của mô hình thường được xác định để cung cấp các ràng buộc cần thiết để mô tả mô hình (dạng cấu trúc).

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button