Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Minh họa thực hiện phương pháp DID, DDD trên Stata

Với câu lệnh didregress và xtdidregress

Sử dụng lệnh didregress hoặc xtdidregress để ước lượng các mô hình DID, DDD trong việc tính toán hiệu quả tác động của một chính sách hoặc chương trình điều trị cho các mẫu dữ liệu chéo và dữ liệu bảng. Các câu lệnh này cho phép xét tới các ảnh hưởng cố định không quan sát được trong mỗi . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button