KTL nâng cao

Minh họa ước lượng FMOLS, DOLS trên EViews

Tùy theo đặc điểm của dữ liệu, mô hình nghiên cứu mà các bạn có thể lựa chọn phương thức ước lượng phù hợp giữa Pooled, Pooled (weighted), Grouped. Các phương thức ước lượng khác nhau sẽ dẫn đến một sự khác biệt đáng kể trong kết quả ước lượng. Ngoài ra, các thiết lập trong mỗi phương pháp cũng ảnh hưởng đáng kể đến kết quả, do vậy, cần phân tích kĩ dữ liệu để thiết lập các thông số phù hợp. Lưu ý rằng nếu các hệ số phương sai dài hạn là đồng nhất giữa các đơn vị bảng thì ước lượng DOLS là hiệu …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button