Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Thiết lập ước lượng FMOLS, DOLS trên EViews

Sự lựa chọn giữa FMOLS và DOLS dựa trên cơ sở về tính đồng nhất của các hệ số phương sai dài hạn. Nếu các hệ số này là đồng nhất giữa các đơn vị bảng thì ước lượng DOLS là hiệu quả. Tuy nhiên, nếu các hệ số này khác nhau giữa một số đơn vị bảng thì ước lượng DOLS sẽ bị chệch, khi đó, ước lượng FMOLS sẽ tin cậy và phù hợp hơn.

1. Sơ lược về phương pháp FMOLS, DOLS

Phân tích các mối quan hệ đồng kết hợp dài hạn đã nhận được quan tâm lớn trong phân tích chuỗi thời gian hiện đại. Tiếp theo bài kiểm tra mối quan hệ đồng kết hợp trong dữ liệu bảng, bài viết này chúng tôi sẽ trình bày cách ước lượng các mối quan hệ đồng kết hợp dài hạn sử dụng dữ liệu bảng. Chúng ta lần lượt xem xét các ước lượng dựa trên dạng phần dư như FMOLS (Fully Modified OLS) và DOLS (Dynamics OLS) theo Phillips and Moon, 1999; Pedroni, 2000, 2001; Kao and Chiang, 2000; Mark and Sul, 2003 tạo ra các kết quả gần như không chệch, hệ số ước lượng chuẩn hóa.

Giả sử tồn tại một vector đồng kết hợp dạng Hansen (1992) trong 1 cấu trúc dữ liệu bảng với n + 1 chiều. Phương trình đồng kết hợp (panel cointegrating equation) của 2 chuỗi yit và Xit có dạng như sau:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7Trang sau

Bài liên quan

Back to top button