KTL nâng cao

Thiết lập ước lượng FMOLS, DOLS trên EViews

Sự lựa chọn giữa FMOLS và DOLS dựa trên cơ sở về tính đồng nhất của các hệ số phương sai dài hạn. Nếu các hệ số này là đồng nhất giữa các đơn vị bảng thì ước lượng DOLS là hiệu quả. Tuy nhiên, nếu các hệ số này khác nhau giữa một số đơn vị bảng thì ước lượng DOLS sẽ bị chệch, khi đó, ước lượng FMOLS sẽ tin cậy và phù hợp hơn. 1. Sơ lược về phương pháp FMOLS, DOLS Phân tích các mối quan hệ đồng kết hợp dài hạn đã nhận được quan tâm lớn trong phân tích chuỗi thời gian …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button