KTL nâng cao

Tổng hợp kiểm định dữ liệu bảng – EViews

Kiểm định sự tồn tại của các tác động riêng rẽ của các đối tượng hoặc các thời điểm trong ước lượng dữ liệu bảng là một trong những kiểm định quan trọng nhất trong mô hình dữ liệu bảng. Tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể của các tác động riêng rẽ này mà lựa chọn phương pháp phù hợp để ước lượng mô hình (FE, RE, FMOLS, DOLS…) cũng như các phương pháp kiểm tra mối quan hệ nhân quả trong dữ liệu bảng. Bài viết tổng hợp kiểm định dữ liệu bảng sẽ lần lượt trình bày các kiểm định thường được sử dụng trong ước …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button