Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Tổng hợp kiểm định dữ liệu bảng – EViews

Kiểm định sự tồn tại của các tác động riêng rẽ của các đối tượng hoặc các thời điểm trong ước lượng dữ liệu bảng là một trong những kiểm định quan trọng nhất trong mô hình dữ liệu bảng. Tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể của các tác động riêng rẽ này mà lựa chọn phương pháp phù hợp để ước lượng mô hình (FE, RE, FMOLS, DOLS...) cũng như các phương pháp kiểm tra mối quan hệ nhân quả trong dữ liệu bảng. Bài viết tổng hợp kiểm định dữ liệu bảng sẽ lần lượt trình bày các kiểm định thường được sử dụng trong ước lượng dữ liệu bảng như vấn đề thừa/thiếu biến, kiểm định sự tồn tại các tác động riêng rẽ, lựa chọn mô hình FE/RE thông qua các ví dụ thực hành cụ thể trên EViews.

1. Bỏ sót biến (Omitted Variables Test)

Bạn có thể sử dụng kiểm định F để kiểm tra mức ý nghĩa kết hợp của các biến có thể bị bỏ sót khỏi phương trình ước lượng. Chọn  View/Coefficient Diagnostics/Omitted Variables - Likelihood Ratio... và cửa sổ Omitted Variables Test hiện ra, nhập tên của các biến bạn muốn đưa vào khung bên dưới. Bấm OK để thực hiện.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6Trang sau

Bài liên quan

Back to top button