KTL nâng cao

Mô hình Elastic net và Ridge regression

Giới thiệu và Ước lượng với câu lệnh elasticnet trên Stata 16

Chúng ta đã tìm hiểu qua mô hình Lasso từ cách ước lượng đến đánh giá hiệu quả, đối chứng với các mẫu bên ngoài. Phần tiếp theo Vietlod sẽ đi sâu vào một dạng mở rộng của Lasso là Ridge Regression và Elastic Net. Bài viết sẽ giới thiệu ý nghĩa, các thiết lập của mô hình cũng như cách ước lượng các mô hình Elastic net và Ridge regression trên Stata 16 qua câu lệnh elasticnet. Mô hình Elastic net Mô hình Elastic net lần đầu tiên được đề xuất bởi Zou and Hastie (2005) là một dạng mở rộng của Lasso với thành phần hiệu …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button