Lasso

KTL nâng cao

Mô hình Elastic net và Ridge regression

Chúng ta đã tìm hiểu qua mô hình Lasso từ cách ước lượng đến đánh giá hiệu quả, đối chứng với các mẫu bên ngoài. Phần tiếp theo Vietlod sẽ đi sâu vào một dạng mở rộng của Lasso là Ridge…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Đánh giá hiệu quả của các mô hình Lasso

Sau khi đã tìm hiểu tổng quan về Lasso, câu lệnh thực hiện, các vấn đề mô hình, quản lý các biến và đặc biệt là thực hành ước lượng các mô hình Lasso trên Stata thì bước kế tiếp là…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Minh họa thực hành Lasso trên Stata 16

Sau khi đã tìm hiểu tổng quan về mô hình Lasso, hiểu được cách thiết lập công cụ lệnh lasso trên Stata 16 để ước lượng, cũng như nắm bắt được cách quản lý danh sách các biến, các bạn có…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Quản lý các biến trong tập dữ liệu lớn

Điểm mạnh của Lasso là khả năng làm việc với tập dữ liệu lớn với hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn biến một cách tự động. Để làm được điều này, trong Lasso, Stata 16 cung cấp một công cụ vl…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Một số vấn đề về Lasso

Lasso là một dạng hồi quy hiệu chuẩn, cho phép lựa chọn và ước lượng từ một tập lớn các biến trong mô hình. Lasso có thể ước lượng các mô hình tuyến tính, logit/probit và Poission như các dạng hồi…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Giới thiệu lệnh lasso trên Stata 16

Tiếp theo bài tổng quan về mô hình Lasso, Vietlod sẽ đi sâu giới thiệu về bộ câu lệnh lasso để ước lượng các mô hình Lasso trên Stata 16. Đầu tiên là một số thông tin hữu ích về mô…

Xem thêm »
Back to top button