Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Đánh giá hiệu quả của các mô hình Lasso

Hiệu quả dự đoán ngoài mẫu - So sánh các mô hình Lasso

Sau khi đã tìm hiểu tổng quan về Lasso, câu lệnh thực hiện, các vấn đề mô hình, quản lý các biến và đặc biệt là thực hành ước lượng các mô hình Lasso trên Stata thì bước kế tiếp là đánh giá hiệu quả của các mô hình Lasso. Hiệu quả của một phương pháp ước lượng, ngoài việc đạt được mức độ giải thích cho dữ liệu trong mẫu thì cần phải có khả năng giải thích cho các dữ liệu ngoài mẫu. Chia mẫu với splitsample Để đánh giá hiệu quả của mô hình Lasso, chúng tôi quyết định chia ngẫu nhiên dữ liệu của …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button