Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Hướng nghiên cứu

Mô hình hấp dẫn cấu trúc – structural gravity model

Giới thiệu và phương pháp ước lượng

Mô hình hấp dẫn cấu trúc Giới thiệu Mô hình hấp dẫn cấu trúc hay đôi khi còn gọi là mô hình trọng lực cấu trúc (structural gravity model) là một công cụ phân tích được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế quốc tế để đo lường và dự đoán các luồng thương mại và đầu tư giữa các quốc gia. Mô hình này dựa trên lý thuyết hấp dẫn cấu trúc, một nguyên lý kinh tế xã hội cho rằng các quốc gia càng lớn và càng gần nhau, thì khả năng thương mại và đầu tư giữa chúng càng cao. Mô hình hấp dẫn cấu …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button