Hướng nghiên cứu

Ý tưởng nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực cấu trúc

Một số ý tưởng nghiên cứu Mô hình trọng lực cấu trúc xem xét các yếu tố khác nhau như quy mô nền kinh tế, chỉ số kỹ thuật, hạ tầng vận tải, thị trường lao động, chính sách thương mại và các yếu tố ngẫu nhiên khác để ước lượng tác động của chúng lên luồng thương mại. Thông qua mô hình này, các nhà nghiên cứu có thể xác định và đo lường tác động của các yếu tố này đối với mô hình thương mại và dự báo sự thay đổi trong luồng thương mại trong các tình huống khác nhau. Mô hình trọng lực …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button