Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Xử lý dữ liệu

Tải bộ chỉ số tham nhũng cảm nhận CPI

Nguồn: Tổ chức minh bạch quốc tế - Transparency International

Chỉ số tham nhũng cảm nhận (CPI – Corruption Perceptions Index) – một chỉ số của tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International) để đánh giá về mức độ tham nhũng cảm nhận của chuyên gia và doanh nhân về tình hình tham nhũng ở khu vực công. Chỉ số tham nhũng CPI được công bố hàng năm và có thể so sánh sự thay đổi giữa các năm, cũng như giữa các quốc gia về tình hình tham nhũng. Chỉ số tham nhũng CPI có thể được sử dụng như là một biến đại diện cho các chỉ số minh bạch ở bộ dữ liệu PAPI hay chỉ số hướng tới minh bạch (TT) của Việt Nam.

Bạn có thể tải về bộ dữ liệu chỉ số tham nhũng cảm nhận CPI ở link bên dưới. Bộ dữ liệu CPI này được tổng hợp cho 180 quốc gia, phân theo khu vực, trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2019 (mới nhất).

Kể từ khi thành lập năm 1995, chỉ số tham nhũng cảm nhận đã trở thành chỉ số toàn cầu hàng đầu về tham nhũng ở khu vực công. Chỉ số này cung cấp một cái nhìn nhanh về mức độ tham nhũng hàng năm bằng cách xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ từ khắp nơi trên thế giới. Chỉ số được tính toán dược trên kết quả cảm nhận của giới chuyên gia và doanh nhân về vấn đề tham nhũng ở khu vực công. Năm 2012, Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã sửa đổi phương pháp xây dựng chỉ số để cho phép so sánh điểm số từ năm này sang năm khác.

Tải bộ chỉ số tham nhũng CPI
Bộ chỉ số tham nhũng cảm nhận CPI được tổng hợp hàng năm từ 2012 đến 2019, có thể so sánh giữa các quốc gia được sử dụng để đánh giá tình hình tham nhũng khu vực công của các quốc gia trong khảo sát.

Chỉ số tham nhũng cảm nhận CPI năm 2019 dựa trên 13 khảo sát và đánh giá của chuyên gia để đo lường tham nhũng khu vực công ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, với thang điểm từ đến . Trong công bố mới nhất cho năm 2019 (23/01/2020), kết quả khảo sát cho thấy tham nhũng phổ biến hơn ở các quốc gia nơi dòng tiền lớn có thể tự do chảy vào các chiến dịch bầu cử và nơi chính phủ chỉ lắng nghe tiếng nói của những cá nhân giàu có hoặc có quan hệ tốt.

Tải bộ chỉ số tham nhũng CPI

Back to top button