KTL nâng cao

Mô hình phương trình cấu trúc là gì

Mô hình phương trình cấu trúc là gì? Mô hình phương trình cấu trúc, SEM đôi khi còn gọi là mô hình cấu trúc tuyến tính là một họ của các mô hình thống kê nhằm tìm lời giải thích cho các mối quan hệ giữa nhiều biến số. Để làm được như vậy, SEM xem xét cấu trúc của các mối quan hệ tương hỗ được thể hiện trong các phương trình là tương tự như các phương trình hồi quy đa biến. Những phương trình quan hệ này mô tả tất cả các mối quan hệ giữa các khái niệm (biến phụ thuộc và biến độc …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button