Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Hướng nghiên cứu

Mối quan hệ giữa kiều hối và độ mở tài chính

Kiều hối chính thức toàn cầu đã gia tăng mạnh và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển. Ở cấp độ vĩ mô, kiều hối kích thích tiêu dùng và đầu tư trong nước. Ở cấp độ vi mô, kiếu hối giúp hộ gia đình phân tán rủi ro, duy trì chi tiêu cuộc sống, cũng như tích tụ các yếu tố sản xuất quan trọng như vốn vật chất và vốn nhân lực thông qua gia tăng tiêu dùng hoặc đầu tư trong vốn nhân lực như giáo dục, y tế và dinh dưỡng tốt hơn. Tầm quan trọng của kiều hối và những tác động tích cực của nó lên điều kiện kinh tế ở các quốc gia nhận đã tạo nên một động lực cải cách mạnh mẽ qua con đường tự do hóa tài chính để các chính phủ thu hút dòng vốn này. Tuy nhiên, độ mở tài chính cũng tạo ra những chi phí và rủi ro cho các nước tiếp nhận như gia tăng sự bất ổn vĩ mô hay các cuộc khủng hoảng tài chính. Vì vậy, quyết định cuối cùng để mở các giới hạn tự do tài chính là kết quả của việc đánh đổi giữa những lợi ích từ kiều hối mang lại và sự gia tăng rủi ro vĩ mô của nền kinh tế.

Mối quan hệ giữa kiều hối và tự do tài chính

Bài báo nghiên cứu mối quan hệ giữa kiều hối và độ mở tài chính ở các quốc gia đang phát triển thông qua mô hình hồi quy logit thứ tự tổng quát (Gologit). Phần dẫn nhập khá ấn tượng với mạch văn liên tục và logic.

Quá trình xây dựng mô hình bắt đầu từ khung lý thuyết liên quan đến việc tối đa hóa hàm hữu dụng của kiều hối ở cấp độ hộ gia đình, người di cư và chính phủ. Mô hình được trình bày chi tiết với việc giới thiệu các biến giải thích (ý nghĩa, lấy từ đâu) cũng như giới thiệu các biến công cụ được sử dụng trong mô hình.

  • Độ mở tài chính thể hiện qua chỉ số KAOPEN (được xây dựng bởi Chinn và Itô, 2008) là biến phụ thuộc trong mô hình. KAOPEN là biến danh mục với 3 mức là đóng, trung lập và mở.
  • Các biến giải thích trong mô hình bao gồm: kiều hối (remittances), thể chế chính trị (political regime), độ mở thương mại (trade openness), phát triển tài chính (financial development), và các biến kiểm soát vĩ mô như GDP bình phương đầu người.
  • Trong bài, biến kiều hối là biến nội sinh được đại diện bởi hai biến công cụ là tốc độ di cư (emigration rate) và tốc độ tăng trưởng của những người trẻ (0-14 tuổi trên tổng dân số)

Bài liên quan

Back to top button